chrzest - Sanktuarium św. Józefa Obl. NMP w Słupsku

Przejdź do treści
Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą 2gą Niedzielę podczas Mszy świętej o godzinie 13:00. 
W pozostałe niedziele po Mszy świętej o godzinie 13:00.
Chrzest dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej.

Niezbędne dokumenty to:
  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrzestnym może być ten, kto:
  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
  • ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
  • jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest,
  • uczniowie szkół średnich - uczęszczający na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności. Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej.

Wróć do spisu treści